Skytteklubb. 
På riktigt!

Vill du börja träna sportskytte? Utbilda dig i Sveriges modernaste sportskytteklubb och lär dig det som krävs. Vår pistolskyttekubb har formats i över 15 år och vi vågar påstå att vi erbjuder ett effektivt och unikt koncept!

Vill du träna och kanske tillochmed tävla inom pistolskytte , karbin (gevär) eller armborstskytte? För det ändamålet behöver du vara medlem i en skytteklubb. Vi är en sådan klubb! Vi har utformat , utvecklat och förbättrat vårt klubbkoncept "The Target Shooting Club" i över 15år och vågar påstå att vi är Sveriges modernaste skytteklubb. Alla våra instruktörer är aktiva sportskyttar, de flesta även tävlande och har i många fall även koppling till Polismyndigheten eller Försvarsmakten. Modernt, Effektivt, Strukturerat och Säkert är ledord som genomsyrar hela vårt klubbkoncept. Läs vidare här på sidan för mer information innan du skickar in ditt intresse om medlemskap!

Vill du göra en ansökan om medlemskap finner du detta längre ner på sidan.

Västberga Pistolskytteklubb

The Target Shooting Club varumärkeskonceptet omfattar två föreningar som har olika inriktningar. Pistolskyttet börjar i föreningen Västberga Pistolskytteklubb som är ansluten till Pistolskytteförbundet. Utbildningen börjar i grenen precisionsskytte och det finns framtida möjligheter att utbilda dig inom t.ex. fält och PPC skyttegrenarna. Genom medlemskapet i VPSK blir du per automatik också medlem i Pistolskytteförbundet.

Västberga PSK är en av Sveriges största föreningar!

Diana Skytteklubb

Vill du ta steget in i gevär och armborstvärlden? Diana Skytteklubb är anslutet till Svenska Skyttesportförbundet samt Svenska Armborstunionen och fokuserar på gevärsgrenar dels inom ett klubbeget fritt gevär reglemente men också på utbildning, träning och tävling med armborst som är en väldigt unik form av skytte i Sverige!

Genom medlemskapet i Diana Skytteklubb blir du också ansluten till Svenska Skyttesportförbundet samt Svenska Armborstunionen.

Frivilliga försvarsorganisationer

Som medlem i klubbens föreningar är du per automatik också ansluten till Pistolskytteförbundet eller Svenska skyttesportförbundet. Dessa organisationer är sedan över 100år en viktig komponent i totalförsvaret. 


Det är också dessa förbund som definierar våra  skyttegrenars regelverk och utformning. 

Skyttegrenar

Banskytte - Precision

 
Banskyttegrenen Precision är den gren du utbildar dig i inom Västberga Pistolskytteklubb för att generera den kompetens och färdighet som krävs för att söka en egen vapenlicens för eventuella framtida eget vapeninnehav. Grenen kräver koncentration, fokus och avkoppling. 
Prickskytte med pistol är utmanande men också extremt belönande när man behärskar tekniken!  Vi erbjuder kontinuerlig träning & klubbtävlingar. Klubben har flertalet medlemmar som tävlar i denna gren samt flertalet andra grenar årligen.

PPC

PPC -Precision Pistol Competition- är den nyaste grenen inom Pistolskytteförbundet och härstammar från USA och federala agenters skytteutbildning. Västberga Pistolskytteklubb har flera instruktörer som tävlar i grenen. Denna gren utmanar skytten då man endast skjuter grovkalibriga vapen, i flertalet olika skjutställningar , inkl. magasinsbyten och tidtagning och på avstånd mellan 3-50yards!

Läs gärna mer på ppc1500.se 


Karbinskytte

När du klarat alla krav för , och införskaffat din första pistol och där du tränat och tävlat med den en viss tid kan du även välja att ansluta dig till föreningen Diana Skytteklubb och utbilda dig i klubbens egna "fritt-gevär" reglemente och börja träna och tävla med s.k. PC Carbine (PCC). Enkelt sagt ett gevär av karbintyp som använder ammunition med pistolkaliber. 

Gevärsskyttet är utmanande med tränings och tävlingsmoment som innebär målbyte och magasinsbyte och tidtagning samt poängmätning.

Armborst

Som en av väldigt få skytteklubbar i Sverige erbjuder vi utbildningar och prova-på skytte i med armborst inomhus. Vi har moderna armborstvapen utrustade med rödpunktsikte!

Grenen innebär att man skjuter fem pilar per serie på 18meters avstånd. Är du intresserad av armborst kommer du bli ansluten till föreningen Diana Skytteklubb och utbilda dig i tränings och tävlingsgrenar under Svenska Armborstunionen.

Varför The Target?

Instruktörer

Tillgängliga.
Utbildade.
Anställda.

Tillgänglighet

Modernt & online bokningssystem.
Anpassa efter din kalender.
Centralt i Stockholm.

Modern skjutbana

Måltransportörer.
Fullträffssäkrad.
Ägd av klubben.

Lounge  

Gemenskap.
Fika.
Avkopplande.

Processen

För att erhålla tillstånd för att inneha ett eget vapen - som utfärdas av Polismyndigheten - behöver du uppfylla kraven som ställs i Vapenlagen och Polisens riktlinjer 551-3 samt klara Pistolskytteförbundets s.k. guldmärkesfodringar. När dessa krav är uppfyllda pratar du med föreningens styrelse som kan fatta beslut om ett s.k. föreningsintyg. Detta intyg är grunden till ditt behov när du söker vapeninnhavstillstånd - eller vanligare kallat vapenlicens i folkmun.

Dessa krav är i korthet:

6 månader

Du behöver vara aktiv medlem i en skytteförening i minst sex månader.

Aktivitet

Du behöver ha kontinuerlig aktivitet i snitt 2ggr per månad de senaste 6 månaderna.

Teori

Du behöver gå teorikurs med godkänt teoriprov samt skjuta s.k. bronsserie (34p.)

Fodringar

Du ska vid skjutprov leverera minst 3st. guldserier - 46p. samt 3st tillämpningsserier.

Hur blir jag medlem?

Resan till ett medlemskap i The Target shooting club börjar med en intresseansökan här på hemsidan. Vi behandlar ansökningar löpande. Notera att vi får väldigt många ansökningar och viss väntetid förekommer. Vi utför en initial lämplighetskontroll och matchar du vad vi söker och kräver av en medlem i klubben så kommer du bli kallad på en intervju för vidare diskussion. Här kommer du behöva ha med ett registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister.

Efter intervjun om bägge parter fortfarande vill fortsätta vidare, bokar vi in dig på ett s.k. introduktionspass i precisionsskytte. På det passet kommer du få grundkunskap om säkerhet vid vapenhantering samt grundläggande kännedom om skjutställning och skjutteknik, för att sedan prova skjuta ett träningspass skarpt på skjutbanan! Detta intropass kostar 1650kr.

Under intropasset är vi primärt fokuserade på att se en säker vapenhantering. Det är inte särskilt viktigt i detta skede hur dina eventuella träffar sitter i måltavlan. Det är alltså först efter intropasset som vi erbjuder eventuellt medlemskap i klubben. Medlemsprocessen

Vill du efter intropasset fortsätta som medlem i klubben kommer du att signera ett medlemskap och initiera ett köp av utbildnings- och startpaketet Medlem RÖD samt betala årsmedlemskapet i föreningen. Kostnaden för startpaketet är 12.000kr och årsmedlemskapet i föreningen är 1000kr. I startpaketet ingår 12st. träningstillfällen som ska avklaras inom 6månader. I varje träningstillfälle ingår självklart tillgång till själva skjutbanan och det är alltid instruktörer påplats på din bokade träningstid. Du väljer själv i vårt bokningsystem bland tillgängliga träningstider där tillgängligheten är minst fyra dagar i veckan. Du lånar vapen av klubben, ammunitionen och måltavlan ingår, skyddsutrustning lånas även det och ett träningstillfälle är alltid 1 timme. Du får även teoriböcker för att läsa in skjutställning och skjutteknik. Under de första sex månaderna skall du även gå en teorikurs och skriva teoriprov för Pistolskyttekortet. Kostnaden för denna kurs är 2500kr.

När dina 12 första tillfällen är förbrukade kan det vara så att du även hunnit med skjutproven som krävs samt teoriprovet. Då är du faktiskt redo att söka licens och be styrelsen om ett s.k. föreningsintyg. Om du inte klarat alla kraven, eller när de förköpta 12 träningstillfällena är förverkade - fortsätter du som BLÅ medlem. Som blå medlem fortsätter du boka i snitt 2 träningstillfällen per månad tills du klarat samtliga krav. Varje träningstillfälle som blå medlem kostar 700kr. När du väl fått vapenlicens av polismyndigheten och således har köpt ditt första vapen är du GRÖN medlem hos oss, och då bokar du träningspass / banhyra för 400kr.

Genom att skicka in en intresseansökan om medlemskap godkänner du vår integritetspolicy och att vi spar dina personuppgifter samt utför en initial digital bakgrundskontroll. Vi vill notera att individer som inte passerar bakgrundskontrollen (t.ex. dömd för grov brottslighet) ej behandlas vidare. Ansökningar som inte är fullständiga kommer vi inte behandla. 

600+ medlemmar har redan gjort valet.

Skicka in din ansökan nu och bli en del av vår gemenskap!
Komplett prislista för medlemmar samt stadgar finns här.