Skytteklubb. 
På riktigt!

Vill du börja träna sportskytte? Utbilda dig i Sveriges modernaste sportskytteklubb och lär dig det som krävs. Vår skyttekubb har formats i över 15 år och vi vågar påstå att vi erbjuder ett effektivt och unikt koncept!

Vill du träna och tävla inom pistolskytte , karbin (gevär) eller armborstskytte? För det ändamålet behöver du vara medlem i en skytteklubb. Vi är en sådan klubb! Vi har utformat , utvecklat och förbättrat vårt klubbkoncept "The Target Shooting Club" i över 15år och vågar påstå att vi är Sveriges modernaste skytteklubb. Alla våra instruktörer är aktiva sportskyttar, de flesta även tävlande och har i många fall även koppling till Polismyndigheten eller Försvarsmakten. Modernt, Effektivt, Strukturerat och Säkert är ledord som genomsyrar hela vårt klubbkoncept. Läs ordentligt vidare här på sidan för mer information innan du skickar in ditt intresse om medlemskap!


Individer med befintlig licens för pistol / revolver inom nationellt skytte är välkomna att ansöka direkt som grön eller guldmedlem i klubben. Vill du göra en ansökan om medlemskap finner du detta längst ner på sidan, men se till att du läst informationen ordentligt.

Vanligaste frågorna

Vår skytteklubb applicerar 25-års gräns på medlemskap i skytteföreningarna.

Klubben accepterar inte medlemskap från individer dömda för grov brottslighet. Registerutdrag krävs och även digital bakgrundskontroll utförs på samtliga ansökningar.

The Target shooting club och dess föreningar bedriver inte någon verksamhet inom dynamiskt skytte (IPSC / SDSSF)

Utbildningen och träningen i skyttet i vår klubb avser endast sportskyttegrenar inom Pistolskytteförbundet och Svenska skyttesportförbundet. Vi bedriver ingen utbildning i självförsvar med skjutvapen och att erhålla vapenlicens för skydd i Sverige är i princip en omöjlighet.

Föreningarna är ideella och debiterar endast en kalenderårsavgift för medlemskap i respektive förening på 1000kr. Denna avgift går till förbunden samt till avgifter för att hyra in sig i The Targets verksamhetslokaler. Vårt koncept är unikt där vi i bolagsform driver verksamhet med inomhusskjutbana med anställd personal med gedigen erfarenhet och bakgrund inom tjänsteskytte såväl som tävlingsskytte. Banhyra , utbildningar och träningstillfällen köps av företaget. Du slipper väntetider, kötider och ideella insatser. Vi har en unik premiummiljö med inomhusbana som helt enkelt kostar en hel del att driva tillsammans med ett modernt bokningssystem.

Västberga Pistolskytteklubb

The Target Shooting Club varumärkeskonceptet omfattar två ideella föreningar som har olika inriktningar. Krutskyttet sker genom föreningen Västberga Pistolskytteklubb som är ansluten till Pistolskytteförbundet och Svenska skyttesportförbundet.  Grundutbildning och träning  sker i banskyttegrenen precision och det finns framtida möjligheter att utbilda dig inom t.ex. fält och PPC skyttegrenarna. Genom medlemskapet i VPSK blir du per automatik också medlem i förbunden.

Västberga PSK är en av Sveriges största föreningar!

Diana Skytteklubb

Om krutskytte inte är för dig utan du lockas av tystnaden och lugnet i armborstvärlden? Diana Skytteklubb är anslutet Svenska Armborstunionen och fokuserar på  utbildning, träning och tävling med armborst som är en väldigt unik form av skytte i Sverige!

Genom medlemskapet i Diana Skytteklubb blir du också ansluten till Svenska Armborstunionen.

Frivilliga försvarsorganisationer

Som medlem i klubbens föreningar är du per automatik också ansluten till Pistolskytteförbundet eller Svenska skyttesportförbundet. Dessa organisationer är sedan över 100år frivilliga försvarsorganisationer och en viktig komponent i totalförsvaret. 

Det är också dessa förbund som definierar våra  skyttegrenars regelverk och utformning. Besök deras hemsidor för mer information.

Skyttegrenar

Precision

Banskyttegrenen Precision är den gren du utbildar dig i inom Västberga Pistolskytteklubb för att generera den kompetens och färdighet som krävs för att söka en egen vapenlicens för eventuella framtida eget vapeninnehav. Grenen kräver koncentration, fokus och avkoppling. Prickskytte med pistol är utmanande men också extremt belönande när man behärskar tekniken!  Vi erbjuder kontinuerlig träning & klubbtävlingar. Klubben har flertalet medlemmar som tävlar i denna gren samt andra grenar.

PPC

PPC -Precision Pistol Competition- är den nyaste grenen inom Pistolskytteförbundet och härstammar från USA och federala agenters skytteutbildning. Västberga Pistolskytteklubb har flera medlemmar som tävlar i grenen. Denna gren utmanar skytten då man endast skjuter grovkalibriga vapen, i flertalet olika skjutställningar , inkl. magasinsbyten, barrikad och tidtagning och på avstånd mellan 
3-50yards! Läs gärna mer på ppc1500.se 

PCC - fritt gevär

Klubben har ett föreningseget reglemente inom fritt gevär för pistolkaliber karbiner. Dessa gevär kännetecknas av alla fördelar ett modernt karbinsystem har men nyttjar pistolkaliber ammunition (.22 / 9mm / .45ACP) vilket lämpar sig bra för inomhusskytte och relativt billig ammo.
Grenen omfattar målväxling i olika skjutställningar , magasinbyte och tidtagning. Grenen är ej ansluten till något ackrediterat skytteförbund.

Armborst

Som en av väldigt få skytteklubbar i Sverige erbjuder vi utbildningar och prova-på skytte i med armborst inomhus. Vi har moderna armborstvapen utrustade med rödpunktsikte!

Grenen innebär att man skjuter fem pilar per serie på 18meters avstånd. Är du intresserad av armborst kommer du bli ansluten till föreningen Diana Skytteklubb och utbilda dig i tränings och tävlingsgrenar under Svenska Armborstunionen.

Processen för medlemskap

För att erhålla tillstånd för att inneha ett eget vapen - som utfärdas av Polismyndigheten - behöver du uppfylla kraven som ställs i Vapenlagen och Polisens riktlinjer 551-3 samt klara respektive förbunds krav för s.k. guldmärkesfodringar. När dessa krav är uppfyllda pratar du med föreningens styrelse som kan fatta beslut om ett s.k. föreningsintyg. Detta intyg är grunden till ditt behov när du söker vapeninnhavstillstånd - eller vanligare kallat vapenlicens i folkmun.

Dessa krav är i korthet:

6 månader

Du behöver vara aktiv medlem i en skytteförening i minst sex månader. Starten räknas från ditt första skyttetillfälle.

Aktivitet

Du behöver ha kontinuerlig aktivitet i snitt 2ggr per månad de senaste 6 månaderna.
Dessa kommer att loggas.

Teori

Du behöver gå teorikurs med godkänt teoriprov. Denna görs när du varit medlem några månader.

Fodringar

Du ska vid skjutprov klara av förbundets fodringar eller reglementets krav för träff på utsatta tider.

Hur blir jag medlem?

Resan till ett medlemskap i The Target shooting club börjar med en intresseansökan här på hemsidan. Vi behandlar ansökningar löpande. Notera att vi får väldigt många ansökningar och viss väntetid förekommer. Vi utför en initial lämplighetskontroll och matchar du vad vi söker och kräver av en medlem i klubben så kommer du bli kallad på en intervju för vidare diskussion. Här kommer du behöva ha med ett registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i obrutet kuvert.

Efter intervjun om bägge parter fortfarande vill fortsätta vidare, bokar vi in dig på ett s.k. introduktionspass i precisionsskytte. På det passet kommer du få grundkunskap om säkerhet vid vapenhantering samt grundläggande kännedom om skjutställning och skjutteknik, för att sedan prova skjuta ett träningspass i precision skarpt på skjutbanan! Detta intropass kostar 1650kr.

Under intropasset är vi primärt fokuserade på att se en säker vapenhantering. Det är mindre viktigt i detta skede hur dina eventuella träffar sitter i måltavlan. Det är alltså först efter intropasset som vi erbjuder eventuellt medlemskap i klubben. Passet tar cirka 2,5 timme.


Medlemsprocessen i vår klubb:

Resan börjar alltid med en medlemsansökan här på sidan. Vi behandlar ansökningar löpande. Lämpliga individer kallas på intervju
på klubben där vi går igenom mer i detalj hur det funkar med skytte generellt i Sverige samt i vår klubb specifikt. Efter en intervju kan du gå vidare till en introduktion i precisionsskytte. Vid godkänt intropass tecknas medlemskap Brons i klubben. 
Personer med befintligt vapeninnehav kan efter intropass teckna Silver eller Guld direkt.


Medlemsprocessen

Vill du efter intropasset fortsätta som medlem i klubben kommer du att signera ett medlemsavtal digitalt och initiera ett köp av utbildnings- och träningsabonnemanget Medlem BRONS samt betala kalenderårsmedlemskapet i föreningen. Kostnaden för medlemsabonnemanget Brons är 2000kr per månad och då ingår lån av klubbvapen (Walther CSP Classic .22LR), måltavla, en ask ammo för 10 skytteserier samt tillgång till instruktör och lån av skyddsutrustning i form av ögon och hörselskydd. Kalenderårsmedlemskapet i föreningen kostar 1000kr. I varje träningstillfälle ingår självklart tillgång till själva skjutbanan och det är alltid instruktörer påplats på din bokade träningstid. Du väljer själv i vårt bokningsystem bland tillgängliga träningstider där tillgängligheten är minst fyra dagar i veckan.
Ett träningstillfälle är alltid 1 timme. Du får även teoriböcker för att läsa in skjutställning och skjutteknik. Under de första sex månaderna skall du även gå en teorikurs och skriva teoriprov för Pistolskyttekortet.

När du har klarat samtliga krav så är du faktiskt redo att söka vapenlicens och be föreningsstyrelsen om ett s.k. föreningsintyg. När du väl fått vapenlicens av polismyndigheten och således har köpt ditt första vapen är du redo att teckna abonnemang Silver eller Guld.
Det är 6månaders bindningstid på Bronsmedlemskapet som därefter löper vidare tills du klarat kraven och köpt ditt egna vapen. 
Vi tillämpar 12månaders bindningstid på våra medlemsabonnemang Silver eller Guld när du har eget vapen.

Genom att skicka in en intresseansökan om medlemskap godkänner du vår integritetspolicy och att vi spar dina personuppgifter samt utför en initial digital bakgrundskontroll. Vi vill notera att individer som inte passerar bakgrundskontrollen (t.ex. dömd för grov brottslighet) ej behandlas vidare. Ansökningar som inte är fullständigt ifyllda kommer vi inte behandla, dessa avslås direkt. 

650+ medlemmar har redan gjort valet.

Skicka in din ansökan nu och bli en del av vår gemenskap!